Bli leverandør

Vi tror at en del tjenester fremdeles trenger tilpasning av personlige rådgivere. Samtidig vet vi at mange føler at det å bli oppsøkt uten avtale for en slik gjennomgang føles invaderende og påtrengende. Vår løsning lar en få velge i eget tempo. Samtidig vet man at leverandørene vil gi så gode tilbud de kan, ettersom de vet at kunden vil vurdere tilbudet opp mot konkurrenter. Men det er også en vinn/vinn situasjon, ettersom leverandørene ellers bruker mye ressurser på å komme i kontakt med potensielle kunder.

Vår ambisjon er å kontinuerlig tilegne oss flere forretningsområder, og å bli et forum forbrukerne trykker til sitt bryst ved å bruke oss gjentatte ganger pga gode erfaringer. Vi representerer aldri leverandørene, men ved å gi deg muligheten til å vurdere dem opp mot hverandre, får du brukt forbrukermakten din.